Những người mua vé số trên mạng có phạm tội không, theo luật

người mua vé số trực tuyến có phạm tội không

theo luật

Theo luật của hầu hết các thẩm quyền, tội phạm trong việc mua vé số trực tuyến phụ thuộc vào các yếu tố sau:

Xổ số có hợp pháp hay không

Cho dù trang web mua vé số có được cấp phép hay quy định hay không

Tuổi và nơi cư trú của người mua

xổ số hợp pháp

Mua vé số trực tuyến thường là hợp pháp nếu vé số là hợp pháp trong một lãnh thổ pháp lý nhất định. Chỉ có thể đảm bảo tính hợp pháp bằng cách mua chúng từ những trang web có giấy phép hoặc quy định.

xổ số bất hợp pháp

Mua vé số trực tuyến cũng có thể là một hành vi phạm pháp nếu vé số là bất hợp pháp trong một thẩm quyền nhất định. Thậm chí nếu trang web này được cấp phép ở một lãnh thổ khác, nó vẫn có thể là một hành vi phạm tội.

Luật cờ bạc

Luật cờ bạc của một số quận có thể cấm việc mua vé số trực tuyến, dù nó có hợp pháp hay không. Những luật này thường áp dụng cho xổ số vận hành bởi các công ty tư nhân, nhưng không áp dụng cho xổ số do chính phủ quy định.

trẻ vị thành niên

Hầu hết các thẩm quyền cấm trẻ vị thành niên mua vé số, và vé số trực tuyến cũng vậy. Những trang web mua vé số trực tuyến thường đòi hỏi người mua phải xác minh tuổi của mình.

xuyên lãnh địa

Mua vé số trực tuyến xuyên thẩm quyền có thể làm phức tạp luật pháp. Nếu xổ số là bất hợp pháp trong lãnh địa của người mua vé, thì việc mua vé trên trang web đã được cấp phép ở một lãnh địa khác cũng có thể là một hành vi phạm pháp luật địa phương.

kết luận

Tùy hoàn cảnh. Đề nghị người mua vé kiểm tra các luật và quy định địa phương trước khi mua để đảm bảo hợp lệ.

Author: admin